06 – 52 145 409 kumpulansrilestari@gmail.com

Help Indo's

die nog steeds leven in armoede in Indonesie

Ooit werden ze als Nederlander in Nederlands-Indië geboren. Ouderen met een Nederlandse naam, die vloeiend Nederlands spreken en zich Nederlander voelen. Maar toen Indonesië in 1949 onafhankelijk werd en alle Indische Nederlanders naar Nederland vertrokken, mochten zij niet mee. Sindsdien leven ze in armoede en hebben ze dringend hulp nodig.

De stichting Max Maakt Mogelijk heeft bezoeken gebracht aan deze vergeten Indische Nederlanders (Indo’s) in Indonesie. Op televisie hebben we in de reportages van Omroep Max met eigen ogen kunnen zien in wat voor schrijnende omstandigheden deze, op hoge leeftijd zijnde ouderen moeten leven. Levend in  grote armoede en in krotwoningen worden deze – altijd zo bescheiden – ouderen noch door de Nederlandse noch door de Indonesische overheid geholpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het ontbreekt hen vooral aan voldoende eten, een goed onderdak en medische voorzieningen.

Ik ben de Stichting Sri Lestari en hun donateurs dankbaar voor de mooie bijdrage in 2018. Hierdoor zijn vele mensen die het zo moeilijk hebben geholpen en kregen een menswaardiger bestaan.

Jan Slagter

Stichting Max Maakt Mogelijk