Tampat Senang

De gezelligste Kumpulan van Nederland

Beste Sri Lestari vrienden,

Op zondag 15 Augustus 2021 starten wij weer na een lange periode met onze Kumpulan.  Dit keer wordt het georganiseerd in het Dorpshuis ” De Tas ” in Benthuizen,  zie flyer!!

Uiteraard moeten wij als organisatie de corona regels in acht nemen.

Wij zijn genoodzaakt om alleen toegang te verlenen als U gevaccineerd of getest bent. We zullen bij de toegang er streng op controleren.

Bij binnenkomst vragen wij U om een geldig legitimatie en een geldig vaccinatiebewijs te tonen, zoals:

*   QR code ( Coronacheck app ) op uw telefoon.

*   Een schriftelijk bewijs dat U gevaccineerd bent.

*   Het gele vaccinatieboekje / Coronapaspoort.

*   Recent testbewijs met negatieve testuitslag / PCR test.

Zonder één van deze bewijzen wordt er geen toegang verleend!

Laten we samen er een mooi en gezellig feest van maken.

Met vriendelijke groet,

Tom.

Ik ben de Stichting Sri Lestari en hun donateurs dankbaar voor de mooie bijdrage in 2018. Hierdoor zijn vele mensen die het zo moeilijk hebben geholpen en kregen een menswaardiger bestaan.

Jan Slagter

Stichting Max Maakt Mogelijk

Sri Lestari organiseerde in 2018 een benefiet ten behoeve van Indo’s die na de oorlog door omstandigheden niet mee mochten naar Nederland. Sindsdien leven velen in armoede en hebben onze hulp hard nodig. Jan zou ons nog een terugkoppeling geven waar onze donatie terecht is gekomen. Lees hier zijn volledige verhaal.

Laatste Foto’s en Video’s

Reserveren

Carmen Boon von Ochssee
06 – 52 145 409
cboonvonochssee@gmail.com

Tom Boon von Ochssee
079 – 341 97 03
tboonvonochssee@ziggo.nl

Ivo de Wilde
06 – 42 954 262

Adres

Silverdome Zoetermeer
(Ingang West)

van der Hagenstraat 20
2722 NT Zoetermeer

Google Map

Sri Lestari